Orchestrálna hudba

Noty

Tu si môžete zobraziť, vytlačiť a stiahnuť noty. Stačí, aby ste klikli na skladbu, o ktorú máte záujem, a ona sa presunie do výberu. Ak sa rozhodnete niektorú skladbu z výberu odobrať, stačí na ňu opäť kliknúť. Noty sa potom zobrazia po stlačení tlačidla "Zobraziť".

Predvoľba "vložiť prázdne strany" spôsobí vloženie prázdnej strany tak, aby dlhšia než jednostránková skladba začínala vždy na párnej strane.

Dostupné noty


  Klavír ()

  Organ ()

  Orchester ()

  Orchester (Party) ()

  Spev ()

Vybrané noty

Nie sú vybrané žiadne noty.


  Klavír ()
KLAVÍR -01- Leontes a Delia3:47
KLAVÍR -02- staroatlantský akord4:25
KLAVÍR -04- cesta pravdy4:17
KLAVÍR -08- cesta z tmy3:21
KLAVÍR -17- nočná nálada2:30
KLAVÍR -18- mier3:48
KLAVÍR -20- jemný vánok2:36
KLAVÍR -21- nežné hranie2:15
KLAVÍR -22- jemné tiché hranie2:09
KLAVÍR -25- prosba2:43
KLAVÍR -26- motýľ3:58
KLAVÍR -31- zrodenie2:37
KLAVÍR -40- kvitnutie3:37
KLAVÍR -41- srdcervúca túžba3:15
KLAVÍR -43- zaľúbenosť4:37
KLAVÍR -46- tok rieky4:34
KLAVÍR -47- tanec života4:19
KLAVÍR -49- nekonečná cesta7:01
KLAVÍR -50- túžba po výšinách2:35
KLAVÍR -52- narodenie, príchod na svet7:08
KLAVÍR -53- uspávanka3:34
KLAVÍR -54- noc4:09
KLAVÍR -55- večný kolobeh4:22
KLAVÍR -58- svetlo1:58
KLAVÍR -59- láskavosť4:51
KLAVÍR -60- kvitnutie, spenie nahor5:22
KLAVÍR -63- biely sneh5:01
KLAVÍR -64- trojlístok z ľadu3:39
KLAVÍR -65- prúd šťastia3:09
KLAVÍR -66- a tisíc rokov je ako jeden deň7:25
KLAVÍR -67- kniha života5:02
KLAVÍR -69- dúhová cesta2:27
KLAVÍR -70- modlitba1:59
KLAVÍR -71- vianočný mier3:41
KLAVÍR -72- bolo raz3:07
KLAVÍR -73- žiara nádeje2:24
KLAVÍR -74- šťastie4:17

  Organ ()
ORGAN -07- naliehajúca predohra1:30
ORGAN -13- za svetlom2:47
ORGAN -20- šťastie (I)2:31
ORGAN -21- spomienka2:52
ORGAN -22- perly2:54
ORGAN -23- volajúci hlas4:10
ORGAN -24- burcujúca predohra1:20
ORGAN -25- burcujúce zavŕšenie2:37
ORGAN -26- túžba4:11
ORGAN -31- túžobná predohra1:31
ORGAN -32- túžobné zavŕšenie2:51
ORGAN -33- vianočný mier5:41
ORGAN -34- oslavná predohra1:14
ORGAN -36- predohra 'oslobodenie'1:47
ORGAN -37- hrdosť (I)2:24
ORGAN -39- pokoj, mier, harmónia2:57
ORGAN -41- hrdosť (II)3:50
ORGAN -42- chorál jemnej radosti - časť I4:08
ORGAN -43- chorál jemnej radosti - časť II4:48
ORGAN -49- útecha2:50
ORGAN -50- predohra 'Zem'1:40
ORGAN -54- víťazný pochod2:42
ORGAN -55- Veľká noc3:00
ORGAN -56- blaženosť2:53
ORGAN -57- predohra 'hviezdy na oblohe'1:43
ORGAN -60- sláva4:34
ORGAN -66- radosť, nádej3:22
ORGAN -70- jasavé plesanie3:38
ORGAN -71- detskosť3:14
ORGAN -74- v meste zlatých ulíc4:00
ORGAN -76- malá púpava2:30
ORGAN -78- šťastie (II)3:37
ORGAN -85- odvážne vpred3:46
ORGAN -87- už prišli Vianoce...3:03
ORGAN -89- in memoriam2:33
ORGAN -91- môžeš kráčať...4:17
ORGAN -92- veselý deň2:31
ORGAN -93- mieruplný život3:48
ORGAN -94- mier3:12
ORGAN -95- tichá noc2:27
ORGAN -96- do neba...3:56
ORGAN -98- svieži prúd2:24
ORGAN -99- radosť2:15
ORGAN -100- čierna ružička4:30
ORGAN -102- slzy3:00
ORGAN -103- život večný4:12
ORGAN -104- brána života1:07
ORGAN -105- vyznanie7:33
ORGAN -106- bolo raz...3:01
ORGAN -107- smútočný sprievod2:32
ORGAN -108- láska5:18
ORGAN -110- v záhradách krásneho stvorenia4:13
ORGAN -111- smieš nahor ísť5:21
ORGAN -112- čistota4:18
ORGAN -113- radosť a jasanie4:08
ORGAN -114- nádej3:59
ORGAN -115- raj3:19

  Orchester ()
ORCHESTER -01- modlitba3:39
ORCHESTER -02- čarovné husle2:26
ORCHESTER -08- vlákna života8:05
ORCHESTER -13- zvony novej doby2:19
ORCHESTER -18- z hĺbky bytia3:35
ORCHESTER -19- z novej doby2:36
ORCHESTER -21- zjasnenie4:00
ORCHESTER -30- jesenná symfónia5:57
ORCHESTER -32- slzy3:17
ORCHESTER -33- chladné znenie (I)5:27
ORCHESTER -35- z hĺbky strún4:02
ORCHESTER -36- z bielych výšin5:04
ORCHESTER -37- zádumčivé hranie4:13
ORCHESTER -38- flautová predohra0:55
ORCHESTER -39- flautové zavŕšenie5:00
ORCHESTER -40- vtedy...5:39
ORCHESTER -41- cnenie3:52
ORCHESTER -43- láska (I)5:00
ORCHESTER -46- oslobodenie3:54
ORCHESTER -47- rozliatie milosti3:11
ORCHESTER -48- vlny času5:27
ORCHESTER -51- svitanie6:25
ORCHESTER -52- nesmrteľnosť7:47
ORCHESTER -57- láska (II)3:57
ORCHESTER -58- cesty5:30
ORCHESTER -59- príchod svetla3:48
ORCHESTER -68- snehové kráľovstvo5:30
ORCHESTER -69- volanie čistoty6:54
ORCHESTER -70- smrť4:42
ORCHESTER -71- doba nádeje3:49
ORCHESTER -72- brána života7:07
ORCHESTER -74- život2:57
ORCHESTER -75- oblaky6:14
ORCHESTER -76- velebiace znenie3:42
ORCHESTER -77- do neba4:14
ORCHESTER -78- spomienka3:19
ORCHESTER -79- vďaka5:16
ORCHESTER -80- chladné znenie5:23

  Orchester (Party) ()
ORCHESTER -01- modlitba (Contrabass)3:39
ORCHESTER -01- modlitba (Flute)3:39
ORCHESTER -01- modlitba (Viola)3:39
ORCHESTER -01- modlitba (Violin I)3:39
ORCHESTER -01- modlitba (Violin II)3:39
ORCHESTER -01- modlitba (Violoncello)3:39
ORCHESTER -02- čarovné husle (Viola)2:26
ORCHESTER -02- čarovné husle (Violin I)2:26
ORCHESTER -02- čarovné husle (Violin solo)2:26
ORCHESTER -02- čarovné husle (Violoncello)2:26
ORCHESTER -08- vlákna života (Contrabass)8:05
ORCHESTER -08- vlákna života (Viola)8:05
ORCHESTER -08- vlákna života (Violin I)8:05
ORCHESTER -08- vlákna života (Violin II)8:05
ORCHESTER -13- zvony novej doby (Contrabass)2:19
ORCHESTER -13- zvony novej doby (Flute)2:19
ORCHESTER -13- zvony novej doby (Piccolo)2:19
ORCHESTER -13- zvony novej doby (Tubular Bells)2:19
ORCHESTER -13- zvony novej doby (Viola)2:19
ORCHESTER -13- zvony novej doby (Violin I)2:19
ORCHESTER -13- zvony novej doby (Violin II)2:19
ORCHESTER -13- zvony novej doby (Violoncello)2:19
ORCHESTER -18- z hĺbky bytia (Contrabass)3:35
ORCHESTER -18- z hĺbky bytia (Viola)3:35
ORCHESTER -18- z hĺbky bytia (Violin I)3:35
ORCHESTER -18- z hĺbky bytia (Violin II)3:35
ORCHESTER -18- z hĺbky bytia (Violoncello solo)3:35
ORCHESTER -18- z hĺbky bytia (Violoncello)3:35
ORCHESTER -19- z novej doby (Contrabass)2:36
ORCHESTER -19- z novej doby (Viola)2:36
ORCHESTER -19- z novej doby (Violin I)2:36
ORCHESTER -19- z novej doby (Violin II)2:36
ORCHESTER -19- z novej doby (Violin solo)2:36
ORCHESTER -19- z novej doby (Violoncello)2:36
ORCHESTER -21- zjasnenie (Contrabass)4:00
ORCHESTER -21- zjasnenie (Viola)4:00
ORCHESTER -21- zjasnenie (Violin I)4:00
ORCHESTER -21- zjasnenie (Violin II)4:00
ORCHESTER -21- zjasnenie (Violoncello)4:00
ORCHESTER -30- jesenná symfónia (Contrabass)5:57
ORCHESTER -30- jesenná symfónia (Viola)5:57
ORCHESTER -30- jesenná symfónia (Violin I)5:57
ORCHESTER -30- jesenná symfónia (Violoncello I)5:57
ORCHESTER -30- jesenná symfónia (Violoncello II)5:57
ORCHESTER -32- slzy (Viola)3:17
ORCHESTER -32- slzy (Violin I)3:17
ORCHESTER -32- slzy (Violoncello)3:17
ORCHESTER -33- chladné znenie (I) (Contrabass)5:27
ORCHESTER -33- chladné znenie (I) (Viola)5:27
ORCHESTER -33- chladné znenie (I) (Violin I)5:27
ORCHESTER -33- chladné znenie (I) (Violin II)5:27
ORCHESTER -33- chladné znenie (I) (Violoncello I)5:27
ORCHESTER -33- chladné znenie (I) (Violoncello II)5:27
ORCHESTER -35- z hĺbky strún (Viola solo)4:02
ORCHESTER -35- z hĺbky strún (Viola)4:02
ORCHESTER -35- z hĺbky strún (Violin I solo)4:02
ORCHESTER -35- z hĺbky strún (Violin I)4:02
ORCHESTER -35- z hĺbky strún (Violin II solo)4:02
ORCHESTER -35- z hĺbky strún (Violin II)4:02
ORCHESTER -35- z hĺbky strún (Violin III)4:02
ORCHESTER -35- z hĺbky strún (Violoncello solo)4:02
ORCHESTER -35- z hĺbky strún (Violoncello)4:02
ORCHESTER -36- z bielych výšin (Viola)5:04
ORCHESTER -36- z bielych výšin (Violin I)5:04
ORCHESTER -36- z bielych výšin (Violoncello)5:04
ORCHESTER -37- zádumčivé hranie (Bassoon)4:13
ORCHESTER -37- zádumčivé hranie (Contrabass)4:13
ORCHESTER -37- zádumčivé hranie (Flute)4:13
ORCHESTER -37- zádumčivé hranie (Viola)4:13
ORCHESTER -37- zádumčivé hranie (Violin I)4:13
ORCHESTER -37- zádumčivé hranie (Violin II)4:13
ORCHESTER -37- zádumčivé hranie (Violoncello I)4:13
ORCHESTER -37- zádumčivé hranie (Violoncello II)4:13
ORCHESTER -38- flautová predohra (Contrabass)0:55
ORCHESTER -38- flautová predohra (Flute)0:55
ORCHESTER -38- flautová predohra (Viola)0:55
ORCHESTER -38- flautová predohra (Violin I)0:55
ORCHESTER -38- flautová predohra (Violin II)0:55
ORCHESTER -38- flautová predohra (Violoncello)0:55
ORCHESTER -39- flautové zavŕšenie (Contrabass)5:00
ORCHESTER -39- flautové zavŕšenie (Flute)5:00
ORCHESTER -39- flautové zavŕšenie (Viola)5:00
ORCHESTER -39- flautové zavŕšenie (Violin I)5:00
ORCHESTER -39- flautové zavŕšenie (Violin II)5:00
ORCHESTER -39- flautové zavŕšenie (Violoncello)5:00
ORCHESTER -40- vtedy... (Bassoon)5:39
ORCHESTER -40- vtedy... (Contrabass)5:39
ORCHESTER -40- vtedy... (Flute)5:39
ORCHESTER -40- vtedy... (Viola)5:39
ORCHESTER -40- vtedy... (Violin I)5:39
ORCHESTER -40- vtedy... (Violin II)5:39
ORCHESTER -40- vtedy... (Violoncello)5:39
ORCHESTER -41- cnenie (Contrabass)3:52
ORCHESTER -41- cnenie (Viola)3:52
ORCHESTER -41- cnenie (Violin I)3:52
ORCHESTER -41- cnenie (Violin II)3:52
ORCHESTER -41- cnenie (Violin solo)3:52
ORCHESTER -41- cnenie (Violoncello)3:52
ORCHESTER -43- láska (I) (Viola)5:00
ORCHESTER -43- láska (I) (Violin I)5:00
ORCHESTER -43- láska (I) (Violin II)5:00
ORCHESTER -43- láska (I) (Violoncello)5:00
ORCHESTER -46- oslobodenie (Contrabass)3:54
ORCHESTER -46- oslobodenie (Viola)3:54
ORCHESTER -46- oslobodenie (Violin I)3:54
ORCHESTER -46- oslobodenie (Violin II)3:54
ORCHESTER -46- oslobodenie (Violoncello)3:54
ORCHESTER -47- rozliatie milosti (Contrabass)3:11
ORCHESTER -47- rozliatie milosti (Viola)3:11
ORCHESTER -47- rozliatie milosti (Violin I)3:11
ORCHESTER -47- rozliatie milosti (Violin II)3:11
ORCHESTER -47- rozliatie milosti (Violoncello)3:11
ORCHESTER -48- vlny času (Contrabass)5:27
ORCHESTER -48- vlny času (Flute I)5:27
ORCHESTER -48- vlny času (Flute II)5:27
ORCHESTER -48- vlny času (Viola)5:27
ORCHESTER -48- vlny času (Violin I)5:27
ORCHESTER -48- vlny času (Violin II)5:27
ORCHESTER -48- vlny času (Violoncello)5:27
ORCHESTER -51- svitanie (Contrabass)6:25
ORCHESTER -51- svitanie (Viola)6:25
ORCHESTER -51- svitanie (Violin I)6:25
ORCHESTER -51- svitanie (Violin II)6:25
ORCHESTER -51- svitanie (Violoncello)6:25
ORCHESTER -52- nesmrteľnosť (Contrabass)7:47
ORCHESTER -52- nesmrteľnosť (Viola)7:47
ORCHESTER -52- nesmrteľnosť (Violin I)7:47
ORCHESTER -52- nesmrteľnosť (Violin II)7:47
ORCHESTER -52- nesmrteľnosť (Violoncello)7:47
ORCHESTER -57- láska (II) (Contrabass)3:57
ORCHESTER -57- láska (II) (Viola)3:57
ORCHESTER -57- láska (II) (Violin I)3:57
ORCHESTER -57- láska (II) (Violin II)3:57
ORCHESTER -57- láska (II) (Violoncello)3:57
ORCHESTER -58- cesty (Viola)5:30
ORCHESTER -58- cesty (Violin I)5:30
ORCHESTER -58- cesty (Violin II)5:30
ORCHESTER -58- cesty (Violoncello)5:30
ORCHESTER -59- príchod svetla (Viola)3:48
ORCHESTER -59- príchod svetla (Violin I)3:48
ORCHESTER -59- príchod svetla (Violin II)3:48
ORCHESTER -59- príchod svetla (Violoncello)3:48
ORCHESTER -68- snehové kráľovstvo (Viola)5:30
ORCHESTER -68- snehové kráľovstvo (Violin I)5:30
ORCHESTER -68- snehové kráľovstvo (Violin II)5:30
ORCHESTER -68- snehové kráľovstvo (Violoncello)5:30
ORCHESTER -69- volanie čistoty (Viola)6:54
ORCHESTER -69- volanie čistoty (Violin I)6:54
ORCHESTER -69- volanie čistoty (Violin II)6:54
ORCHESTER -69- volanie čistoty (Violoncello)6:54
ORCHESTER -70- smrť (Contrabass)4:42
ORCHESTER -70- smrť (Viola)4:42
ORCHESTER -70- smrť (Violin I)4:42
ORCHESTER -70- smrť (Violin II)4:42
ORCHESTER -70- smrť (Violoncello)4:42
ORCHESTER -71- doba nádeje (Contrabass)3:49
ORCHESTER -71- doba nádeje (Flute)3:49
ORCHESTER -71- doba nádeje (Viola)3:49
ORCHESTER -71- doba nádeje (Violin I)3:49
ORCHESTER -71- doba nádeje (Violin II)3:49
ORCHESTER -71- doba nádeje (Violoncello)3:49
ORCHESTER -72- brána života (Contrabass)7:07
ORCHESTER -72- brána života (Flute)7:07
ORCHESTER -72- brána života (Piccolo)7:07
ORCHESTER -72- brána života (Viola)7:07
ORCHESTER -72- brána života (Violin I)7:07
ORCHESTER -72- brána života (Violin II)7:07
ORCHESTER -72- brána života (Violoncello)7:07
ORCHESTER -74- život (Viola)2:57
ORCHESTER -74- život (Violin I)2:57
ORCHESTER -74- život (Violin II)2:57
ORCHESTER -74- život (Violin solo)2:57
ORCHESTER -74- život (Violoncello)2:57
ORCHESTER -75- oblaky (Viola)6:14
ORCHESTER -75- oblaky (Violin I)6:14
ORCHESTER -75- oblaky (Violin II)6:14
ORCHESTER -75- oblaky (Violoncello)6:14
ORCHESTER -76- velebiace znenie (Organ)3:42
ORCHESTER -76- velebiace znenie (Viola)3:42
ORCHESTER -76- velebiace znenie (Violin I)3:42
ORCHESTER -76- velebiace znenie (Violin II)3:42
ORCHESTER -76- velebiace znenie (Violoncello)3:42
ORCHESTER -77- do neba (Contrabass)4:14
ORCHESTER -77- do neba (Organ)4:14
ORCHESTER -77- do neba (Viola)4:14
ORCHESTER -77- do neba (Violin I solo)4:14
ORCHESTER -77- do neba (Violin I)4:14
ORCHESTER -77- do neba (Violin II solo)4:14
ORCHESTER -77- do neba (Violin II)4:14
ORCHESTER -77- do neba (Violoncello)4:14
ORCHESTER -78- spomienka (Viola)3:19
ORCHESTER -78- spomienka (Violin I)3:19
ORCHESTER -78- spomienka (Violin II)3:19
ORCHESTER -78- spomienka (Violoncello)3:19
ORCHESTER -79- vďaka (Contrabass)5:16
ORCHESTER -79- vďaka (Viola)5:16
ORCHESTER -79- vďaka (Violin I)5:16
ORCHESTER -79- vďaka (Violin II)5:16
ORCHESTER -79- vďaka (Violoncello)5:16
ORCHESTER -80- chladné znenie (Contrabass)5:23
ORCHESTER -80- chladné znenie (Viola)5:23
ORCHESTER -80- chladné znenie (Violin I)5:23
ORCHESTER -80- chladné znenie (Violin II)5:23
ORCHESTER -80- chladné znenie (Violoncello I)5:23
ORCHESTER -80- chladné znenie (Violoncello II)5:23

  Spev ()

vložiť úvodnú stránku
vložiť obsah
vložiť prázdne strany






English Deutsch Русский Česky Slovensky