Orchestrálna hudba

Ladenie

Vo svojich posledných skladbách využívam nové ladenie, ktoré som zostrojil – „Pure Tuning“, teda „Čisté ladenie“. Využívam ho v najnovších klavírnych aj organových skladbách, napríklad v celom klavírnom cykle „Čisté prúdy“. CD „Trojlístok z ľadu“ je nahrané na krídle Petrof naladenom do tohto ladenia. Vlastné pianíno, na ktorom tiež robím živé nahrávky, mám taktiež naladené do tohto ladenia.

Je založené na celých číslach. Príslušné zlomky aj hodnoty v centoch, ktoré sú potrebné pre naladenie:

 • C : 1 = 0 centov
 • Cis : 19/18 = 93,60 centov
 • D : 272/243 = 195,18 centov
 • Dis : 19/16 = 297,51 centov
 • E : 361/288 = 391,12 centov
 • F : 4/3 = 498,04 centov
 • Fis : 38/27 = 591,65 centov
 • G : 256/171 = 698,58 centov
 • Gis : 19/12 = 795,56 centov
 • A : 57/34 = 894,51 centov
 • Ais : 16/9 = 996,09 centov
 • H : 361/192 = 1093,07 centov

Bližšie informácie o tomto ladení a o princípoch hudobných ladení obecne sa je možné dočítať v nasledovnom článku.

Domovská stránka ladenia (v angličtine) sa nachádza tu. Skladby porovnávajúce toto ladenie s bežným ladením sú tu. Na nasledovnej stránke je možné stiahnuť toto ladenie pre rôzne digitálne nástroje. Vykresliť rôzne akordy podľa zadaných údajov v centoch dokáže generátor, ktorý som umiestnil sem (v angličtine).

Ladiaca tabuľka čistých ladení je tu. S možnosťou ladenie vycentrovať podľa iného tónu než C potom tu.

English Deutsch Русский Česky Slovensky