Orchestrálna hudba

Výuka

Pokiaľ sa učíte skladať hudbu, alebo študujete hudobnú harmóniu v škole, môže Vám byť užitočný môj program. Skladať Vás síce nenaučí, ale môže Vám pomôcť rozpoznať princípy harmónie, skontrolovať skladbu, či je napísaná podľa týchto princípov, a tiež uľahčiť zadávanie tónov podľa akordov.

Domovskú stránku programu nájdete tu.

English Deutsch Русский Česky Slovensky