Organová hudba

Prší prší

Prši, prší, len sa leje,
kto má teplo, ten sa hreje,
kto však nemá, smutno sedí,
spieva pieseň, slzu roní.

English Deutsch Русский Česky Slovensky